Kodėl prisijungiau prie Valstiečių ir žaliųjų frakcijos Seime

Naglis Puteikis

Problemas galima kelti būnant opozicijoje ir kėliau jas 2012-2014. Spręsti tas problemas galima būnant pozicijoje - tai ir dariau 2011 metais, pvz. mano iniciatyva pavyko prastumti įstatymo pataisą, draudžiančią šiukšlių deginimo gamykloms miestų centruose deginti plastikus. Dabar jungiuosi prie  Valstiečių ir žaliųjų frakcijos Seime, nes jie, be Centro partijos, vieninteliai įtraukė į rinkimų programą tuos punktus, kuriuos kėliau ir ties kuriais dirbau nuo 2011 metų - korupcijos ir  turtinės nelygybės, mirtingumo ir emigracijos mažinimą, žemutinės savivaldos grandies bei teismų tarėjų atkūrimą. Jei LŽVS to nedarys - nedvejodamas iš jų frakcijos pasitrauksiu, kaip pasitraukiau iš TS-LKD partijos narių, kai pamačiau, kad Atgimimo ir Sąjūdžio laikų pasiaukojimą ir viešo intereso gynimą šioje partijoje išstūmė godumas,  pasipūtimas, panieka  mažai uždirbantiems ir patyčios.

Valdžios nesiekiau ir nesiekiu - nors Seimo audito komiteto pirmininko poziciją gali būti skirta tiek pozicijai, tiek opozicijai, o pastarieji valdantieji buvo sau pasiskyrę pirmininką, opozicijai "numetę" tik pavaduotoją, ši dauguma yra kitokia ir pirmininkės poziciją suteikė opozicijai - šiuo atveju I.Šimonytei (TS-LKD), o mane pasiūlė pavaduotoju. Jei Seimas tai patvirtins, būsiu kaip visada vienodai teisingas ir  nieko nedangstysiu.

Jokiomis privilegijomis nesinaudojau:

Seimo automobilio prašiau tik dukart per 5 metus, kai skaudėjo koją ir pats negalėjau vairuoti;

užsienio komandiruotės buvau tik mirtino reikalo prispirtas dukart per 5 metus (Švedijoje dėl šiukšlių deginimo ir Gruzijoje dėl antikorupcijos - bet pastaroji, deja, neatnešė jokios naudos, skirtingai nei ta Švedijoje);

automobilio nelizingavau už valdiškas lėšas, kaip kad darė 90 proc. Seimo narių, o tik nuomavau (tokiu atveju negalima pasisavinti vertės apmokėjimo, kaip kad padaro lizinguojantys už taip vadinamas kanceliarines lėšas), 17 dieną grąžinau pasibaigus nuomos sutarties terminui;

Seimo viešbutyje negyvenu - gyvenu pas brolį Vilniuje;

1500 litų perviršį, kurį Konstitucinis Teismas sukombinavo Seimo nariams kaip neva algos atkūrimą po krizės atitikmenį, kas mėnesį pervesdavau labdarai, dažniausiai Bėdų turgui, nes jis kruopščiai patikrina paramos gavėjus, planuoju šitą praktiką tęsti kai tik grąžinsiu rinkimų skolas.

   Klaipėdoje Danės apygardoje  Nr. 23   antrame ture

    į Seimą išrinktas  LCP  pirmininkas  Naglis PUTEIKIS

    Sveikiname, sėkmės ginant viešą interesą.

    Dėkojame savanoriams už pasiaukojimą


Kovosime prieš politikus, kurie vagia ir ima kyšius! Už didesnes algas ir pensijas eiliniams žmonėms!


5 smūgiai politinei korupcijai, emigracijai, turtinei nelygybei ir skurdui:

  1. 1. Panaikinsime Seimo narių neliečiamybę ir kitas valdžios privilegijas. Apklausai, įtarimų pateikimui ir sulaikymui nereikės Seimo leidimo. Kyšininkai turi sėdėti kalėjime, o ne atsipirkti bauda. Už korupciją teisti politikai negalės dalyvauti rinkimuose. Sumažinsime Seimo narių ir valstybės tarnautojų skaičių proporcingai gyventojų skaičiui. Įsteigsime Antikorupcijos biurą, kuris prižiūrės, kad valdžios sprendimai būtų nekorupciniai, sustiprinsime STT galias ir finansavimą, kovai su valstybine korupcija pasitelksime geriausias ES praktikas;
  2. 2. Sustabdę didžiąją politinę korupciją sutaupytais milijardais išspręsime didžiausias Lietuvos problemas – sustabdysime emigraciją ir gyventojų mažėjimą, nes įsteigsime naujas darbo vietas, padidinsime algas ir pensijas iki Estijos vidurkio, sudarysime palankias sąlygas jaunoms šeimoms susilaukti ir auginti vaikus, iki ES vidurkio sumažinsime savižudybes, žūtis, ankstyvas mirtis, ligas, padidinsime gyvenimo trukmę;
  3. 3. Internete skelbsime kiekvieną gautą ir išleistą centą, visą viešų pirkimų dokumentaciją;
  4. 4. Atkursime žemutinę savivaldos grandį, sumažinsime referendumo iniciatyvos kartelę iki 50 000 piliečių, kad susigrąžintume demokratišką ir socialiai jautrią valstybę;
  5. 5. Atkursime socialinį teisingumą tam skirdami 1/3 valstybės biudžeto. Per mokesčius sumažinsime algų skirtumus, jas ir pensijas indeksuosime pagal būtinąsias išlaidas vienam šeimos nariui. Grąžinsime pensijas, atkursime nemokamą sveikatos apsaugą ir nemokamą mokymą iki 18 metų.                     

        

___________________________________________________________________________________________

 

2016 m. rugpjūčio 01 d. 18 valandą sušauktas  LCP XIV suvažiavimas.

A. Mickevičiaus 28, Kaunas

Suvažiavimas tęsėsi 2 vakarus, ir vieną rytmetį. Galutinis suvažiavimas ir nutarimų  tvirtinimas įvyko Vilniuje LCP būstinėje Kaštonų gatvėje. Galutinai patvirtinti vienmandatininkai ir daugiamandatinis sąrašai.

_________________________________________________________________________

LCP XIII suvažiavime nespėta atlikti visų darbų. Nebuvo užpildytos visos vienmandatės, nepilnas partijos kandidatų sąrašas.  Reikalingas dar vienas suvažiavimas. 2016 m. liepos 30 dieną Klaipėdoje Tarybos posėdyje nutarta šaukti dar vieną suvažiavimą.

LCP XIII suvažiavimas vyko 2016 m. liepos 23 d. (šeštadienį) Šiauliuose Aušros alėja 15 (Šiaulių salė "Polifonija"). Pirmas posėdis.

Suvažiavime nebuvo spėta atlikti visų darbotvarkėje numatytų klausimų. Suvažiavimo delegatų buvo nuspręsta suvažiavimą pratęsti kitą savatgalį. LCP XIII suvažiavimo pratęsimo antras posėdis,  delegatų basavimo nutarimu vyko Klaipėdoje  Kanto g. 7 LAJM aktų salėje.

Suvažiavimo metu patvirtinti  koalicijos partneriai,  dalis vienmandačių apygardų kandidatų sąrašo

____________________________________________________________________________

XII LCP suvažiavimo nutarimai

Gegužės 28 d.   Kaune įvyko Lietuvos Centro partijos  XII suvažiavimas. Jame  Lietuvos centro partijos pirmininku slaptu balsavimu išrinktas Seimo narys Naglis Puteikis, Lietuvos centro partijos valdybos pirmininku išrinktas Alvidas Šimkus, o politinės tarybos pirmininku – Arūnas Grumadas. Priimtas sprendimas dalyvauti š. m. Seimo rinkimuose, kviečiant visus jungtis į antikorupcinę koaliciją. LCP pirmininko pavaduotojais išrinkti Klaipėdos universiteto profesorius Albinas Stankus,  Gema Umbrasienė, Nijolė Giedraitienė.

___________________________________________________________________

Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

***

Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Valstybės atkūrimo diena – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. Šį svarbų dokumentą pasirašė 20 signatarų. Vasario 16-tosios aktas skelbia, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis.

***

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Ši diena - Lietuvos valstybinė šventė. 1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai jau atsisakė. Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.

 

***

Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos atminti

Mindaugas Krencius, 2013-01-24

1923 m. sausio 15-ąją Lietuvos kariuomenės daliniai atžygiavo iki Klaipėdos ir užėmė prancūzų prefektūrą, tuo Klaipėdos kraštą prijungdami prie Lietuvos. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad prieš devyniasdešimt metų surengtame sukilime Klaipėdos kraštui prijungti dalyvavo 1500 žmonių.

Šie įvykiai paminimi kasmet, ir šiais metais jau 12-ąjį kartą sausio viduryje entuziastai, nepaisydami šalčių, pūgų ar kitokių gamtos negandų, pėsčiomis išsiruošė į naktinį žygį iš Priekulės į Klaipėdą. Šiemet Priekulės mokykloje susirinko visų kariuomenės rūšių atstovai, skautai, šauliai, medžiotojai, keliautojai, pavieniai patriotai, būreliai bičiulių, uostamiesčio policininkai, studentai, moksleiviai, naktinių žygių mėgėjai iš visos Lietuvos. Kartu su šeimininkais į tolimą kelią ėjo keli šalčio nebijantys keturkojai augintiniai. Iš viso žygyje dalyvavo apie 1500 žmonių.

Vadovaudamiesi žemėlapiais žygeiviai keliavo grupėmis. Žygyje dalyvavo ir Lietuvos centro partijos grupė, kuriai vadovavo LCP pirmininko pavaduotojas Vladas Buragas. Grupėje žygiavo ir LCP Klaipėdos rajono skyriaus pirmininkas Mindaugas Krencius, skyriaus narys Donatas Žiogas bei dar keturi šiai partijai neabejingi asmenys. Kartu su Vilniaus alpinistų klubo nariais žygyje dalyvavo LCP Vilniaus skyriaus nariai Kęstutis Skrupskelis ir Julija Šlekonytė.

Maždaug 26 km maršrutas driekėsi per Priekulės miestelį Drevernos link, per Dituvą, miško keliu palei Vilhelmo kanalą iki Klaipėdos lengvosios atletikos maniežo.
Finišą sėkmingai pasiekė visi centristai.

___________________________________________________________________________________________


Rinkimams pasibaigus

Alvidas Šimkus, 2012-11-12

2012 m. lapkričio 11 d. Vilniuje Lietuvos centro partijos būstinėje įvyko partijos tarybos posėdis. Posėdžio metu aptarti LR Seimo rinkimai, tolimesnis koalicijos su kitomis partijomis likimas. Partijos pirmininkas Eugenijus Skrupskelis pripažino, kad partija rinkimuose pasirodė blogai, ir jis kaip partijos pirmininkas prisiima atsakomybę už tai, todėl nusprendė atsistatydinti iš pirmininko pareigų. Taryba priėmė E.Skrupskelio atsistatydinimą ir pavedė laikinai eiti pirmininko pareigas iki partijos suvažiavimo, kuris turėtų įvykti pavasarį. Taryba nusprendė, kad vien dėl naujo partijos pirmininko rinkimo netikslinga šaukti suvažiavimą nedelsiant.

Tarybos nariai nutarė, kad buvimas koalicijoje su kitomis partijomis buvo nenaudingas LCP. Partijos pirmininkas nesugebėjo deramai atstovauti partiją bei suburti partiečių komandą, kurios dalyvavimas koalicijoje būtų palikęs ryškų centro partijos matomumą. To pasiekti nepavyko, todėl tolimesnis bendradarbiavimas koalicijoje netikslingas. E.Skrupskelis pateikė pasiūlymą LCP apjungti su kitomis partijomis į naują partiją nauju pavadinimu.

LCP Taryba vieningai nepritarė LCP partijos sunaikinimui, įsijungiant į kitų partijų sudėtį. Tokiose partijų ,,rinkmenose“ įprastai nėra aiškaus lyderio, sudėtinga derinti programines nuostatas, ir pirmenybė gali būti suteikiama nesubalansuotam, kraštutiniam nacionalizmui, kurio atstovai įprastai yra agresyvūs, aktyviai siekia dominuoti. Tarybos posėdyje buvo išreikšta nuomonė, kad reikia palaikyti nacionalizmą, tai turi tapti partijos programine dalimi, kadangi kai kuriose dabartines Europos valstybėse nacionalistinės partijos laimi vietas į parlamentą. Pastaruoju metu ES vyrauja vis ryškesnės nacionalistinės nuotaikos, įgaunančios tautos palaikymą.

LCP yra nuosaiki partija, jos politinės nuostatos nenumato radikalių veiksmų ir permainų. Viena vertus, tai gali būti ir partijos silpnybė, kita vertus – reikšmingas privalumas. Mano nuomone, LCP nuosaikumas gali stabdyti kitų partijų radikalius, visuomenei ir tautai nepriimtinus, kraštutinius veiksmus. LCP tenka sudėtinga užduotis – būti tarp kairiųjų ir dešiniųjų partijų. LCP nėra visiškai priimtina tai, kas vidutiniška, nes mūsų tikslas – subalansuoti partijų norus, siekiant kai kuriais atvejais išvengti ,,politinės lazdos perlenkimo“. Tai sunku. Daugeliui nepatinka atvirai sakoma tiesa, todėl LCP nėra populiari tarp kitų radikalias nuostatas aktyviai deklaruojančių partijų bei joms prijaučiančių piliečių.

LCP Taryba pritaria tautiškumo idėjai, tačiau pabrėžia, kad svarbu nepamirštti, jos centrizmas – tai subalansuota politika, ir joje neturėtų būti radikalių, tautos nesantaiką kurstančių nuostatų. Dalyvavimas koalicijoje rinkimuose į LR Seimą 2012 m. atskleidė, kad kai kurių ne ką žinomesnių už LCP partijų lyderiai laiko save svarbesniais, nei kitų partijų atstovai, nes nematė būtinybės derinti savo veiksmų su kitais koalicijos partneriais. Tai reiškia, kad kiti koalicijos partneriai negerbiami ir nevertinami, nesugebama dirbti pačių suburtoje komandoje. Aiškaus pripažinto lyderio šitoje koalicijoje nebuvo ir nėra. Kai kurių koalicijos politikų išsišokimai vien dėl noro būti asmeniškai pastebėtiems – tai toli gražu ne komandinis darbas. Taigi, veikla tokioje koalicijoje tikrai nėra sėkmingas centrizmo politikos propagavimas, todėl buvimas koalicijoje netenka prasmės. Norėtųsi pabrėžti, kad LCP yra atvira diskusijoms ir naujovėms, priima naujus narius, todėl tų, kuriems priimtina centrizmo politika, visada kviečiami bendrai veiklai partijos gretose.

_________________________________________________________________________________________

Pagaliau LR Seimas atsakė į Alvido Šimkaus klausimą

Dar 2008 m. Alvidas Šimkus, turėdamas omenyje fizinių asmenų bankroto galimybę, viešai pateikė klausimą: Ar valstybė padės skolininkams?

2012 gegužės 10 d. Seimas priėmė Fizinių asmenų bankroto įstatymą, kuriuo numatoma, kad bankrutuoti galės skolų neišsimokantys fiziniai asmenys, jei jų įsipareigojimų suma didesnė nei 25 minimalios mėnesinės algos – šiuo metu tai būtų 20 tūkst. litų. Už įstatymą balsavo 95 Seimo nariai, teisės akto nepalaikė 1 parlamentaras, susilaikė – 3. Įstatymas įsigalios nuo kitų metų kovo, jeigu Prezidentė Dalia Grybauskaitė jį pasirašys.

________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

___________________________________________________________________________________________